Základní škola Chotěboř, Smetanova

Družina a divadlo

Školní družina a divadlo

Školní rok teprve nedávno začal a žáci naší školní družiny se již dvakrát vydali do divadla. První představení bylo určeno těm úplně nejmenším a proběhlo v rámci Chotěbořského divadlení. Na druhé nás pozvali žáci hudebně-dramatického kroužku Základní školy a Praktické školy Chotěboř a ve středu 11.10. uvedli muzikál „Šípková Růženka“. Všichni jsme ocenili jak velmi pěkné výkony účinkujících, tak krásnou scénu. Na závěr si naši žáci prohlédli školu a společně se vyfotili.           foto ve fotogalerii

Příroda nás baví

4.10. jsme si v 1.oddělení školní družiny Na Chmelnici připomněli Mezinárodní den zvířat. U příležitosti tohoto svátku jsme zašli do knihovny na besedu s názvem Příroda nás baví. Setkali jsme se na obrázcích se spoustou zvířátek, která jsme rozdělili do různých typů krajin. V další části programu každé dítě dostalo obrázek domácího zvířátka a děti utvořily skupinky, podle toho, která zvířata k sobě patří (kohout - slepice - kuře). Potom děti ke zvířátkům hledaly pohádky do kterých patří (holub - pohádka O Popelce), do rýmovaných básniček doplňovaly správná zvířátka, k vlastnostem člověka hledaly přirovnání (mazaný jako liška). Paní knihovnice si pro nás připravila pěkný program.

Fotografie z knihovny najdete ve fotogalerii školní družiny.

Bužírkománie a kumihimo v 2 .a 3.oddělení

Bužírkománie a kumihimo ve školní družině.

Již od května probíhá velká rekonstrukce části budovy školy. Všichni se na nové prostory těšíme, proto jsme se rádi uskrovnili  a přestěhovali pět oddělení ŠD do náhradních prostor. Pochopitelně daleko více času trávíme na hřišti za školou. Tam se věnujeme sportu, ale především pracovním činnostem. Celou naší družinu zaplavila „bužírkománie“ – pletení z barevných bužírek . Žáky 2.oddělení v ZŠ velmi baví  „kumihimo“ – technika splétání. S oběma technikami nás seznámila paní vychovatelka Dita Smejkalová. Pleteme stále a pleteme všichni, malí i velcí, pletou holky i kluci.  Vyrábíme přívěsky ke klíčům, náramky, prstýnky a další roztodivné ozdobičky pro sebe, sourozence, rodiče.  Zkrátka, skvělá zábava.

                                                                                                                                                                                  Dana Hospodková

Turnaj ve vybíjené v ŠD

Vybíjená za školou

Turnaj ve vybíjené je tradiční akce pořádaná naší ŠD a ŠD v Buttulově ulici. Letos jsme se sešli v úterý 13.6. na hřišti za naší školou. Celý turnaj byl provázen slunečným počasím a snahou dětí o co nejlepší umístění. Družstvo tvořené žáky 2. – 4.tříd obdrželo zlaté a družstvo 5.tříd stříbrné medaile. Všichni soutěžící si odnesli pěkné ceny a hlavně krásné sportovní zážitky. Turnajem byla ukončena činnost kroužku vybíjené v tomto školním roce. Děkujeme Městu Chotěboř za finanční příspěvek z projektu MAP.

                                                                                                                                                   Dana Hospodková

Výlet ŠD do Mirakula

Výlet do Mirakula

Mirakulum je zábavně naučný park ve středočeských Milovicích a právě ten se stal 9.6. cílem letošního výletu 2. a 3.oddělení ŠD. Všichni jsme se na výlet těšili, avšak skutečnost předčila naše veškerá očekávání. Vyřádili jsme se na obřích trampolínách, houpačkách, kolotoči, navštívili hrad s podzemními chodbami. Statečnost, sílu a šikovnost jsme prokázali v lanovém centru, orientační smysl pak v bludišti. Využili jsme stínu lesního města a určitě nezapomeneme na pobyt v kontaktní ZOO. Společně jsme si opekli výborné buřty z řeznictví „od Stejskalů“. Není divu, že jsme se z výletu vrátili ve večerních hodinách. Třeba si v příštím roce Mirakulum zopakujeme a projdeme přírodovědnou stezku, navštívíme vodní svět a ptačí městečko. 

Za bezpečný návrat děkujeme dopravci, panu Vladimíru Průšovi.

Dana Hospodková a Dita Smejkalová