Základní škola Chotěboř, Smetanova

Turnaj ve vybíjené v ŠD

Vybíjená za školou

Turnaj ve vybíjené je tradiční akce pořádaná naší ŠD a ŠD v Buttulově ulici. Letos jsme se sešli v úterý 13.6. na hřišti za naší školou. Celý turnaj byl provázen slunečným počasím a snahou dětí o co nejlepší umístění. Družstvo tvořené žáky 2. – 4.tříd obdrželo zlaté a družstvo 5.tříd stříbrné medaile. Všichni soutěžící si odnesli pěkné ceny a hlavně krásné sportovní zážitky. Turnajem byla ukončena činnost kroužku vybíjené v tomto školním roce. Děkujeme Městu Chotěboř za finanční příspěvek z projektu MAP.

                                                                                                                                                   Dana Hospodková