Základní škola Chotěboř, Smetanova

Výlet ŠD do Mirakula

Výlet do Mirakula

Mirakulum je zábavně naučný park ve středočeských Milovicích a právě ten se stal 9.6. cílem letošního výletu 2. a 3.oddělení ŠD. Všichni jsme se na výlet těšili, avšak skutečnost předčila naše veškerá očekávání. Vyřádili jsme se na obřích trampolínách, houpačkách, kolotoči, navštívili hrad s podzemními chodbami. Statečnost, sílu a šikovnost jsme prokázali v lanovém centru, orientační smysl pak v bludišti. Využili jsme stínu lesního města a určitě nezapomeneme na pobyt v kontaktní ZOO. Společně jsme si opekli výborné buřty z řeznictví „od Stejskalů“. Není divu, že jsme se z výletu vrátili ve večerních hodinách. Třeba si v příštím roce Mirakulum zopakujeme a projdeme přírodovědnou stezku, navštívíme vodní svět a ptačí městečko. 

Za bezpečný návrat děkujeme dopravci, panu Vladimíru Průšovi.

Dana Hospodková a Dita Smejkalová