Základní škola Chotěboř, Smetanova

Volby do školské rady

Výsledky voleb do školské rady naleznete ZDE.

Školská rada - zápisy

Zápisy ze zasedání jsou k nahlédnutí zde:

 

1) Zápis z prvního zasedání Školské rady je k nahlédnutí  >ZDE<

2) Zápis ze druhého zasedání Školské rady je k nahlédnutí >ZDE<

3) Zápis ze třetího zasedání Školské rady je k nahlédnutí >ZDE<

4) Zápis ze čtvrtého zasedání Školské rady je k nahlédnutí >ZDE<

5) Zápis ze čtvrtého zasedání Školské rady je k nahlédnutí >ZDE<

Školská rada

Náplní činnosti Školské rady je:

 

1) Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

2) Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

3) Schvaluje školní řád

4) Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.

5) Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

6) Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke    zlepšení hospodaření.

7) Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

8) Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.