Základní škola Chotěboř, Smetanova

Sběrové aktivity ve školním roce 2021-2022

Sběrové aktivity ve školním roce 2021 - 2022

V letošním školním roce sbíráme v naší škole následující odpad:

1)  drobné elektro, baterie a tonery

·      odvážíme přes recyklační program Recyklohraní

·      nádoby na elektroodpad a tonery jsou v přízemí na chodbě staré budovy

·      nádoby na baterie jsou ve třídách nebo na každé chodbě

·      soutěž ve sběru mobilů (15.12.21 – 30.1.2022)

 

2) papír

·       škola je zapojena do soutěže škol, kterou vyhlašuje firma HBH z Havlíčkova Brodu

·       papír ( pouze noviny, časopisy, letáky, lepenka!): roztříděný a převázaný odevzdávejte vždy v pondělí u vrátnice školy

     

 3) hliník

·       vyhlašujeme jako každoročně soutěž tříd Hliník 2021 – 2022

·       hliník vybíráme každé pondělí o první přestávce v prostoru u šaten staré budovy

Bližší informace o soutěži najdete zde.