Základní škola Chotěboř, Smetanova

Výsledky soutěže tříd ve sběru hliníku

Hliník 2020 - 2021

V  tomto školním roce se do soutěže zapojili žáci 18 tříd přes všechny nepříznivé okolnosti distanční výuky.

Na 1. místě se umístila třída 4. C o pouhých 1,6 kg pře třídou 4. A. Blahopřejeme. Podrobnější výsledky  najdete zde.

Tradiční odměna v podobě návštěvy cukrárny čeká podle výsledků třídy na 1. - 6. místě.

Srdečně děkujeme všem žákům, kteří hliníkový odpad třídí a soutěže se účastní. Děkujeme i všem rodičům a prarodičům, kteří obětavě pomáhají s dopravou do školy.

Eva Dočekalová