Základní škola Chotěboř, Smetanova

Sběrové aktivity ve školním roce 2020/2021

Sběr ve školním roce 2020/2021

V letošním školním roce sbíráme v naší škole následující odpad:

1)  drobné elektro, baterie a tonery

·       odvážíme přes recyklační program Recyklohraní

·       nádoby na elektroodpad a tonery jsou v přízemí na chodbě staré budovy

·        nádoby na baterie jsou ve třídách nebo na každé chodbě

 

2) papír

·        škola je zapojena do soutěže škol, kterou vyhlašuje firma HBH z Havlíčkova Brodu

·        papír ( pouze noviny, časopisy, letáky!): roztříděný a převázaný odevzdávejte vždy v pondělí u vrátnice školy

     

 3) hliník

·        vyhlašujeme jako každoročně soutěž tříd Hliník 2020 – 2021, více zde

·        hliník vybíráme každé pondělí o první přestávce v prostoru u šaten staré budovy

 

Upozornění: z provozních důvodů ( stavba výtahu) začínáme se sběrem hliníku a papíru od 1. 10. 2020!