Základní škola Chotěboř, Smetanova

Výběr hliníku v průběhu distanční výuky

Možnost odevzdání sběru

Vzhledem k vašemu projevenému zájmu o odevzdání hliníku do soutěže tříd nabízíme možnost odevzdat nasbíraný hliník během domácí výuky do školy tímto způsobem:

- každé pondělí v čase 8:00 - 11:00 na vrátnici školy

- sběr je třeba označit třídou

Děkujeme za projevený zájem.

Eva Dočekalová