Základní škola Chotěboř, Smetanova

Sběrové aktivity ve školním roce 2018 - 2019

Sběr odpadových materiálů 2018 - 2019

Sběrové aktivity ve školním roce 2018 - 2019

V letošním školním roce sbíráme v naší škole následující odpad:

 

1)  drobné elektro, baterie a tonery

·        odvážíme přes recyklační program Recyklohraní

·        nádoby na elektroodpad a tonery jsou v přízemí na chodbě staré budovy, nádoby na baterie jsou ve třídách nebo na každé chodbě

 

    

2) papír

·        škola je zapojena do soutěže škol, kterou vyhlašuje firma HBH z Havlíčkova Brodu

·        papír ( karton, noviny, časopisy, letáky, knihy...), který je roztříděný a převázaný, odevzdávejte vždy v pondělí u vrátnice školy

     

 3) hliník

·        vyhlašujeme jako každoročně soutěž tříd Hliník 2018 - 2019, více o soutěži zde

·        hliník vybíráme každé pondělí o první přestávce