Základní škola Chotěboř, Smetanova

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je dle § 28a, odst. 2 schválený střednědobý výhled rozpočtu  příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020a dle § 28a, odst. 4 schválený rozpočet  příspěvkové organizace na rok 2018 (vše schváleno usnesením RM Chotěboř č. 699, ze dne 20.12.2017) zveřejněn na internetových stránkách zřizovatele: 

https://www.chotebor.cz/oznameni-o-nbsp-zverejnenych-dokumentech-prispevkovych-organizaci/ds-1477/p1=15239

 

 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je

dle § 28a, odst. 1 návrh střednědobého výhled rozpočtu  příspěvkové organizace na roky 2020 a 2021

a dle § 28a, odst. 3 návrh rozpočtu  příspěvkové organizace na rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách zřizovatele:  

 

https://www.chotebor.cz/oznameni-o-nbsp-zverejnenych-dokumentech-prispevkovych-organizaci/ds-1477/p1=15239

 

 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

jsou dle §28a na internetových stránkách zřizovatele zveřejňovány střednědobé výhledy rozpočtu (návrh i schválení) a

rozpočty  (návrh i schválení) příspěvkové organizace na příslušné období:  

https://www.chotebor.cz/oznameni-o-nbsp-zverejnenych-dokumentech-prispevkovych-organizaci/ds-1477/p1=15239