Základní škola Chotěboř, Smetanova

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je dle § 28a, odst. 2 schválený střednědobý výhled rozpočtu  příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020

a dle § 28a, odst. 4 schválený rozpočet  příspěvkové organizace na rok 2018 (vše schváleno usnesením RM Chotěboř č. 699, ze dne 20.12.2017) zveřejněn na internetových stránkách zřizovatele:  

https://www.chotebor.cz/oznameni-o-nbsp-zverejnenych-dokumentech-prispevkovych-organizaci/ds-1477/p1=15239