Základní škola Chotěboř, Smetanova

Personální a edukační podpora ZŠ Smetanova

Projekt je financován ESF a státním rozpočtem v rámci OPVVV.

Cílem projektu je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem a to prostřednictvím působení školního psychologa, školního asistenta  a možnosti doučování.

Dále je projekt zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, cizích jazyků a výuky matematiky.