Základní škola Chotěboř, Smetanova

Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ v Kraji Vysočina

Tento projekt je zaměřen na rozvoj technické tvořivosti a fantazie u všech dětí naší školy. 

Z finančních prostředků tohoto projektu budou pořízeny stavebnice Merkur 6 a Merkur 8, které budou k dispozici pro děti 1.i 2.stupně.

Se stavebnicemi budou děti pracovat hlavně v rámci pracovního vyučování v prostorách nově zrekonstruovaných školních dílen.