Základní škola Chotěboř, Smetanova

Personální a edukační podpora ZŠ Smetanova

Projekt je financován ESF a státním rozpočtem v rámci OPVVV.

Cílem projektu je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem a to prostřednictvím působení školního psychologa, školního asistenta  a možnosti doučování.

Dále je projekt zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, cizích jazyků a výuky matematiky.

ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU

 

Číst dál: ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU

Projekt "Řemeslo a jazyky"

Žádost na tento projekt byla podána 30.srpna a 17.září byl projekt schválen. 

Číst dál: Projekt "Řemeslo a jazyky"

Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ v Kraji Vysočina

Tento projekt je zaměřen na rozvoj technické tvořivosti a fantazie u všech dětí naší školy. 

Číst dál: Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ v Kraji Vysočina

Projekt "Jazykové aktivity"

 

Ve školním roce 2014-15 na základě žádosti o finanční podporu z OPVK a jejím kladném vyřízení se od 7.července 2015 rozběhl projekt „Jazykové aktivity“. 

Číst dál: Projekt "Jazykové aktivity"