Základní škola Chotěboř, Smetanova

Přírodovědná učebna ZŠ Smetanova v Chotěboři

Předmětem projektu je modernizace učebny přírodopisu. Realizací projektu vznikne odborná učebna pro kvalitní výuku přírodovědy, přírodopisu a semináře z přírodopisu vybavena moderním a technickým vybavením včetně nové elektroinstalace.

Číst dál: Přírodovědná učebna ZŠ Smetanova v Chotěboři

Zpráva o činnosti školy spolupracující s Mensou ČR

 

Číst dál: Zpráva o činnosti školy spolupracující s Mensou ČR

Personální a edukační podpora ZŠ Smetanova

Projekt je financován ESF a státním rozpočtem v rámci OPVVV.

Cílem projektu je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem a to prostřednictvím působení školního psychologa, školního asistenta  a možnosti doučování.

Dále je projekt zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, cizích jazyků a výuky matematiky.

ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU

 

Číst dál: ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU

Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ v Kraji Vysočina

Tento projekt je zaměřen na rozvoj technické tvořivosti a fantazie u všech dětí naší školy. 

Číst dál: Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ v Kraji Vysočina