Základní škola Chotěboř, Smetanova

Informace z kroužku keramiky.

Od října začínáme keramikovat. S sebou si přineste převlečení, tvořivou náladu a chuť pracovat, šikovné ruce smiley.

Kromě toho také lístek s informací pro paní učitelku o tom, kam půjdete po ukončení práce.

Prosím tímto rodiče, aby napsali a podepsali lístek, kde bude jméno dítěte, podpis rodičů a informace tohoto typu: - po skončení kroužku se vrátí do družiny

                                    - po skončení kroužku budu na své dítě čekat před školou

                                    - po skončení kroužku může odejít sám domů.

Tento lístek odevzdejte i v družině, aby měly paní vychovatelky správné informace. Družinové děti si budeme vyzvedávat v družině.

....lísteček nemusí nosit žáci 2.stupně

M. Stehnová a Iveta Tůmová