Školní družina a klub v r. 2019 - 2020

Kategorie: O nás
Zveřejněno 12. 9. 2019 0:00
Napsal Dana Hospodková
Zobrazeno: 2231

 

Školní družina a školní klub roce 2019 – 2020

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Organizuje pravidelnou činnost oddělení  a zájmových útvarů, pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům odpočinek         a vhodnou formou přípravu na vyučování. Základním prostředkem práce v družině je HRA.

V letošním školním roce je do ŠD a ŠK zapsáno 165 žáků 1. – 5. ročníku naší školy. Dvě oddělení pracují v budově       Na Chmelnici, pět v budově školy.

Provoz  probíhá od 6.15 do 8.00 hodin, dále navazuje na konec vyučování prvního stupně a pokračuje do 17.00 hodin.

 

V odpoledních hodinách žáci rozvíjejí své zájmy v těchto kroužcích:

- výtvarný I, II

- tvořivé ruce I, II

- hra na flétnu I, II

- hra na kytaru I, II, III

- vaření I, II 

- angličtina 

- keramika

- hudební                                                                                                                                                                       

 

Ke své zájmové činnosti využíváme všech prostor školy /tělocvična, informační centrum, kuchyně … /, prostranství    za školou a veřejného dětského hřiště Na Chmelnici. Vychovatelky úzce spolupracují s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a dalšími zaměstnanci školy. Školní vzdělávací program a Vnitřní řád je k nahlédnutí jak v ředitelně školy, tak ve ŠD.

 

O aktivitách jednotlivých oddělení a kroužků budeme průběžně informovat.