Základní škola Chotěboř, Smetanova

Centrum sportu

Centrum sportu při ZŠ Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

Centrum sportu při školním sportovním klubu AŠSK ČR nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům kmenové školy a žákům z územně si blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální, nebo personální podmínky. Cílovou skupinou nejsou talentované děti, nýbrž děti, které neprovozují pravidelně sport. Prioritou centra sportu je zabezpečit pravidelnou pohybovou činnost.

Projekt s finanční podporou byl realizován v letech 2011/2014. Od školního roku 2014/2015 funguje naše centrum sportu bez finanční podpory AŠSK.

Počty členů:

školní rok 2011/2012: 122

školní rok 2012/2013: 161

školní rok 2013/2014: 130

školní rok 2014/2015: 126              

školní rok 2015/2016: 189

školní rok 2016/2017: 158

školní rok 2017/2018: 164

školní rok 2018/2019: 164

školní rok 2019/2020: 167