Základní škola Chotěboř, Smetanova

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je dle § 28a, odst. 1 návrh střednědobého výhledu rozpočtu  příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020 a dle § 28a, odst. 3 návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách zřizovatele: