Základní škola Chotěboř, Smetanova

Výuka od 11.5.2020

Provoz školy od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020 – 9. ročníky

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude umožněno od 11. 5. 2020 žákům devátých tříd se účastnit vzdělávacích aktivit.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy předáním informace třídnímu učiteli a to do 7. 5. 2020.

Pro účast na vzdělávacích aktivitách je povinné předem vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE). Toto čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem odevzdá žák pedagogickému pracovníkovi při prvním kontaktu v budově školy. Bez tohoto čestného prohlášení nebude žák přijat ke vzdělávání.

Při cestě do školy a ze školy platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

-          zakrytí úst a nosu rouškami

-          dodržení odstupů 2 metry

Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

Žáci budou přicházet do školy průběžně ve stanoveném časovém rozmezí, bez shromažďování ve skupinách.

Do budovy školy smí vstoupit pouze žáci, nikoliv doprovázející osoba.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

Žáci se budou pohybovat ve vymezených prostorách školy tak, aby nedocházelo ke kontaktům s jinými skupinami.

Při příchodu žáka do třídy si žák důkladně umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.

Složení žáků ve skupině se stanoví předem a je neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Každý žák sedí v jedné lavici.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku (pokud je zachován rozestup 2 metry). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se nosit roušky i ve třídě.

Po každém vzdělávacím bloku si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě.

Opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Stravování v jídelně (pouze v den výuky) musí přihlásit zákonný zástupce žáka.

 

 

 

Časový harmonogram přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků

 

9.A (skupina 14 žáků)    

Čj – Mgr. Lenka Smutná; M – Mgr. Martin Sekerka

Vždy v pátek (od 15.5.)   příchod do školy  7.50 – 7.55 (vstup do šaten vedle bývalého hlavního vchodu)

 výuka bude probíhat ve třídě 6.A – přízemí přístavby vedle kabinetu Př

                                            výuka (1 blok)  8.00 – 9.30   

                                            výuka (2 blok)  9.45 – 11.15

9.B (skupina 13 žáků)      

Čj – Mgr. Lenka Smutná; M – Mgr. Martin Sekerka

Vždy v pátek (od 15.5.)   příchod do školy 8.05 – 8.10 (vstup do šaten vedle bývalého hlavního vchodu)

výuka bude probíhat ve třídě 7.C – přízemí přístavby vedle kabinetu Př

                                           výuka (1 blok)  8.15 – 9.45

                                           výuka (2 blok)  10.00 – 11.30

9.C (skupina 12 žáků)     

Čj – Mgr. Alexandra Matějková;  M – Mgr. Zdeněk Konfršt

Vždy v pondělí a čtvrtek (od 11.5.)  příchod do školy 7.50 – 7.55(vstup do šaten vedle bývalého hlavního vchodu)

výuka bude probíhat ve třídě 7.C – přízemí přístavby vedle kabinetu Př

                                            výuka (1 blok)  8.00 – 8.45

                                            výuka ( 2 blok) 8.50 – 9.35

 

Pro případnou neúčast je třeba předchozí omluva nepřítomnosti a to prostřednictvím  zákonného zástupce žáka.

KALENDÁŘ

srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

PLÁNOVANÉ AKCE

Žádné události

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

Dnes163
Včera201
Tento týden163
Tento měsíc554
Celkem780978