Úřední dny o prázdninách

Kategorie: Hlavní stránka
Zveřejněno 24. 6. 2019 7:00
Napsal Zdeněk Konfršt
Zobrazeno: 172

Ú Ř E D N Í     D N Y   O   P R Á Z D N I N Á CH

 

 

Pondělí                            15.7.2019                  8:00 – 11:00

 

Pondělí – pátek                26.8. - 30.8.2019      8:00 – 11:00