Základní škola Chotěboř, Smetanova

5.C- Do třídy nám přibyl nový žák

Tak by zněla věta na procvičování vyjmenovaných slov  v diktátě z českého jazyka. Nám do třídy 5.C nepřibyl pouze jeden žák, ale přibylo nám žáků mnohem více. Jsou to děti z bývalé třídy 4.A. Pro všechny z nás to byla na začátku roku nová situace. Nově příchozí žáci si zvykali na vyučovací styl učitele, osvojovali si jiné metody práce a postupně se zařazovali do nového kolektivu. V září jsme se vzájemně poznávali. Zvykali jsme si na to, že nás je ve třídě o několik více než doposud. Chtěla bych všechny děti pochválit za respekt, pomoc a sounáležitost, které projevují jeden ke druhému. Myslím, že kolektiv se velmi hezky stmelil. Kluci a holky si pomáhají a vznikají nová přátelství. Všichni se snažíme být pro naše nové kamarády těmi nejlepšími průvodci. Přála bych si, aby vztahy, které se mezi dětmi utvářejí, vydržely co nejdéle. Vždyť mít dobré přátele je přece bezva.

                                                                                       Mgr. Marcela Karlíková