Základní škola Chotěboř, Smetanova

Plavání 2.B

Ve čtvrtek 23.ledna jsme ukončili plavecký výcvik v Havlíčkově Brodě. Škoda. Plavání se nám moc líbilo.  Cílem našeho plaveckého výcviku bylo seznámení se s vodním prostředím a vytvoření návyků bezpečného chování ve vodě. Naučili jsme se základní plavecké dovednosti - dýchání do vody, splývání, pád do vody, orientace pod vodou a potápění. Všichni jsme se aktivně zapojili do plaveckého výcviku a hodiny jsme si užívali. Pokud se objevil nějaký problém, tak nám s ním plavčíci přímo ve vodě pomohli. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za jejich vstřícné a pohodové jednání při výuce. Na závěr celého kurzu jsme dostali " Mokré vysvědčení " a byli jsme pochváleni za naše pěkné chování během celého kurzu.